ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • Base Exp & Job Rate : x1500 & x700
 • Max Level : 175 / 60
 • Max Status : 130
 • Drop Item Rate
 • Normal Etc : x30
 • Normal Equipment : x30
 • Normal Card : x70
 • MvP Drop Item Rate
 • Mvp Etc : x30
 • Mvp Equipment : x30
 • Mvp Card : เท่ากับ TRO
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 12 คน
 • Party Share Rate
 • Share Party สูงสุด : 99 เลเวล
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild Rate
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 36 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Castle
 • วันกิลด์วอร์ : จันทร์ , พุธ , ศุกร์
 • เวลากิลด์วอร์ : 20.30 - 21.30
 • เปิดบ้านกิลด์จำนวนทั้งหมด : 0 หลัง (ขึ้นอยู่ตามจำนวนกิลด์ที่ลงทะเบียนกิลด์)
 • Guild War Item
 • Zeny : จำนวน 25,000,000 Zeny
 • ITEM 1 : จำนวน 500 ea
 • ITEM 2 : จำนวน 5,000 ea
Ban Skill & Item Server ข้อมูลปิดการใช้งาน สกิล,การ์ด,ไอเท็ม
 • Skill Ban
 • Battle Chant : GVG , PVP
 • Abracadabra : GVG , PVP
 • Mind Breaker : GVG , PVP
 • Marionette Control : GVG , PVP
 • Loki's Veil : GVG , PVP
 • Battle Theme : GVG , PVP
 • Harmonic Lick : GVG , PVP
 • Acoustic Rhythm : GVG , PVP
 • Assassin Spirit : GVG , PVP
 • Rogue Spirit : GVG , PVP
 • High Jump : GVG , PVP
 • Card Ban
 • ไม่มีแบนการ์ด
 • Item Ban
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Oridecon | Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 100% 30% 20% 15% 5% 5%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 20%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 20% 10%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 50% 30% 20% 15% 5% 5%
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Enriched Oridecon | Enriched Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 100% 42% 32% 22% 10% 10%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72% 48% 24%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72% 48% 24% 12%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 72% 48% 24% 16% 12%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 60% 42% 32% 22% 14% 10%
Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน ฟรี
 • คำสั่ง
 • @time
 • @at
 • @load
 • @noask
 • @autoloot
 • @alootid
 • @mobinfo / @mi
 • #stats
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • @potions
 • @autoloottype
 • รายละเอียด
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • นำตัวละครกลับจุด Save
 • ปิดคำชวนทุกอย่าง
 • เก็บไอเท็มทั้งหมด
 • เก็บไอเท็ม โดยระบุจำนวน
 • ตรวจสอบข้อมูล Monster
 • ตรวจสอบ Stats ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • คำสั่งปั้มอัตโนมัติ
 • คำสั่งเก็บเฉพาะไอเท็ม
 • ตัวอย่าง
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. @alootid 909
 • Ex. @mobinfo 1288
 • Ex. #stats ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #itemlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #cartlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #storagelist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. @autolootype ใส่เลขเช่น @autolootpe+ 4 เก็บเฉพาะการ์ด