กรุณาเข้าสู่ระบบ ก่อนทำรายการ ! Please login. Before making.
อัตราการเติมเงิน True Money
  ราคาบัตร รับ Cash Point รับ Bonus Coin รับ True Coin
  50 บาท 150 Point +10% 5 ea 0 ea
  90 บาท 270 Point +20% 9 ea 0 ea
  150 บาท 450 Point +30% 15 ea 0 ea
  300 บาท 900 Point +40% 30 ea 0 ea
  500 บาท 1,500 Point +50% 50 ea 0 ea
  1,000 บาท 3,000 Point +60% 100 ea 1 ea